Stor international interesse for Kystbanen
15.06.2006

Trafikstyrelsen kan nu offentliggøre, hvilke togoperatører, der er blevet prækvalificeret til at byde på opgaven med at drive togtrafikken på Kystbanen og over Øresund. Og det er et bredt felt af internationalt erfarne virksomheder, der får mulighed for at afgive tilbud på at køre trafikken fra årsskiftet 2008/2009

Opfordring til otte operatører
Trafikstyrelsen udsendte en udbudsbekendtgørelse med frist for ansøgning om prækvalifikation den 10. marts 2006. Ved prækvalificeringen har Trafikstyrelsen har foretaget en samlet vurdering af ansøgernes egnethed til at udføre opgaven. På baggrund af vurderingen kan Trafikstyrelsen nu offentliggøre, at følgende otte operatører får mulighed for at byde på den udbudte trafik i Danmark:

Arriva Skandinavien A/S
Connex Sverige AB og Connex Danmark A/S i konsortium
DB Regio AG
Kystbanen A/S (datterselskab af DSB)
MTR Corporation Limited
NSB AS
SJ AB
Svenska Tågkompaniet AB

Claus Klitholm, trafikdirektør i Trafikstyrelsen, ser interessen for at byde og nu antallet af prækvalificerede som lovende for den fremtidige togtrafik.
- Med hele otte større professionelle selskaber forventer vi at få en situation med stor konkurrence og mange forskellige bud på, hvordan opgaven kan løses. I det hele taget anser vi det brede felt af kompetente og erfarne prækvalificerede bydere som en særdeles positiv tilkendegivelse fra markedets side overfor det dansk-svenske udbud.

Forventet driftsstart ved årsskiftet 2008/2009
Trafikstyrelsen har planlagt at udsende udbudsmaterialet i august 2006. I udbudsmaterialet er kravene til varetagelsen af den udbudte trafik nøjere specificeret. Det danske og det svenske udbudsmateriale er koordineret på afgørende punkter, herunder vedr. køreplanlægning, vedligeholdelsesopgaver og uddannelse af personale til kørsel over Øresund.

De prækvalificerede bydere skal aflevere deres tilbud på opgaven i januar 2007, hvorefter en evaluerings- og forhandlingsfase følger frem til sommeren 2007. Hvert udbud udbydes efter de nationale regelsæt, og det endelige valg af operatør afhænger af, hvilken byder der bedst opfylder udbudsbetingelserne i de to lande.

Endelig følger en periode på 18 måneder til forberedelse af den forventede driftsstart ved årsskiftet 2008/2009. Dette skulle sikre tilstrækkelig tid til bl.a. rekruttering og uddannelse af personale, udarbejdelse og høring af køreplaner samt til, at operatøren kan opnå sikkerhedscertifikat og operatørlicens.

Ti millioner togkilometer
Sammen med det svenske trafikselskab Skånetrafiken står Trafikstyrelsen for et udbud af togtrafikken omkring Øresund på samlet ca. 10 mio. togkilometer om året. Trafikken køres i dag af hhv. danske DSB og svenske SJ. I Danmark udbydes trafikken fra landegrænsen på Øresundsbroen via Kastrup og Østerport og op langs Kystbanen til Helsingør. I Sverige udbydes trafikken fra landegrænsen på Øresundsbroen til Malmö og videre mod Göteborg, Kalmar og Karlskrona.

Præcisering
Prækvalifikationen gælder udelukkende den danske del af det koordinerede udbud.
I forhold til den svenske del af udbuddet, har Skånetrafiken sammen med de øvrige trafikhovedmænd i Sverige tidligere besluttet hvilke operatører, der er blevet prækvalificeret.

Disse operatører er blevet informeret, men på baggrund af de svenske sekretesbestemmelser bliver de ikke offentliggjort, førend det svenske udbud er afgjort.

Mere information

Mere information
Kontakt trafikdirektør, Claus Klitholm, telefon 72 26 70 50 for yderligere information. 

 

Sidst opdateret: 24.01.2014