Færgetrafik på to ruter i udbud
01.09.2006

Færgetrafikken mellem Samsø og Kalundborg og mellem Bøjden og Fynshav er sendt i udbud.

Trafikstyrelsen har sendt færgetrafikken mellem Samsø og Kalundborg samt mellem Bøjden og Fynshav i udbud. Der vil være driftsstart henholdsvis 1. oktober 2008 og 1. april 2008.

Formålet med udbuddet er
- at sikre den fortsatte besejling af færgeoverfarterne efter de nuværende kontrakters ophør,
- at få afklaret om driftstilskud er nødvendigt,
- samt i givet fald at få fastlagt størrelsen af et eventuelt tilskud.

Det er Trafikstyrelsens fortsatte målsætning at indkøbe den bedst mulige trafik til den bedst mulige pris.

Baggrund
Det er tredje gang færgeruterne sendes i udbud, efter at staten overtog forpligtelsen med udbud af disse færgeruter. Første gang varetog daværende Banestyrelsen udbuddene med driftsstart i 1998, herefter gennemførte Færdselsstyrelsen udbuddene anden gang med driftsstart i 2003.

Det fremgår af den politiske aftale fra juni 2004 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om strukturreformen, at "… for de færgeruter, hvor staten varetager driften, skal muligheder for lokal overdragelse vurderes nærmere".

Samsø Kommune har meddelt Trafikstyrelsen, at man ikke ønsker at varetage trafikkøberrollen for udbud af overfarten mellem Samsø og Kalundborg. Samsø Kommune har bevaret ansvaret for udbud af færgetrafikken mellem Samsø og Jylland.

Tilsvarende har sammenlægningsudvalgene for Faaborg-Midtfyn Kommune og Ny Sønderborg Kommune meddelt Trafikstyrelsen, at de ikke ønsker at overtage trafikkøberrollen for overfarten mellem Bøjden og Fynshav.

Hermed har Trafikstyrelsen - som statens trafikkøber - overtaget ansvaret for udbud af de to statslige færgeruter mellem Samsø og Kalundborg samt mellem Bøjden og Fynshav.

Tidsplan og proces
Udbudsbekendtgørelsen er netop afsendt til EU's publikationskontor, og en udbudsproces er således igangsat. Der vil blive gennemført et udbud efter forhandling, hvor interesserede rederier kan ansøge om at bliver prækvalificeret og dermed får mulighed for at afgive tilbud.
Fristen er mandag den 9. oktober.

Det forventes, at der er indgået kontrakt i februar 2007 med driftsstart henholdsvis 1. oktober 2008 for overfarten Samsø-Kalundborg og 1. april 2008 for overfarten Bøjden-Fynshav.
Hermed har rederierne henholdsvis et år og otte måneder samt et år og to måneder til forberedelse af driften. Kontraktlængden er for hver overfart fem år med mulighed for et års forlængelse.

Trafikstyrelsen var valgt at gennemføre et udbud af begge overfarter, således at hver overfart indgår i udbuddet som en delaftale. Der er derfor i alt to delaftaler, og rederierne har mulighed for at byde på enten den ene eller den anden af de to delaftaler. Alternativt kan rederierne vælge at afgive et bud på begge delaftaler.
At Trafikstyrelsen udsender en udbudsbekendtgørelse på to overfarter har den fordel, at rederierne kun skal ansøge om prækvalifikation en gang. 
 

Sidst opdateret: 21.01.2014