Prækvalificerede bydere
20.10.2006

Trafikstyrelsen kan nu offentliggøre, hvilke rederier, der er blevet prækvalificeret til at byde på opgaven med at drive færgetrafikken mellem Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav.

Der har været stor interesse for færgeoverfarterne, og det er et bredt felt af erfarne virksomheder, der får mulighed for at afgive tilbud på at drive trafikken fra maj/oktober 2008

Opfordring til 5 rederier
Trafikstyrelsen udsendte en udbudsbekendtgørelse med frist for ansøgning om prækvalifikation den 9. oktober 2006. Ved prækvalificeringen har Trafikstyrelsen foretaget en samlet vurdering af ansøgernes egnethed til at udføre opgaven. På baggrund af vurderingen kan Trafikstyrelsen nu offentliggøre, at følgende 5 rederier får mulighed for at byde på den udbudte færgetrafik:

  • Bornholmstrafikken A/S
  • Mols-Linien A/S
  • Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG
  • Samsø Linien A/S
  • Scandlines Sydfynske A/S

Claus Klitholm, trafikdirektør i Trafikstyrelsen, ser interessen for at byde og nu antallet af prækvalificerede som lovende for den fremtidige færgetrafik.

- Med hele fem større professionelle selskaber forventer vi at få en situation med stor konkurrence og mange forskellige bud på, hvordan opgaven kan løses. I det hele taget anser vi det brede felt af kompetente og erfarne prækvalificerede bydere som en særdeles positiv tilkendegivelse fra markedets side overfor det statslige udbud af færgedrift.

Driftsstart henholdsvis maj og oktober 2008
Trafikstyrelsen har planlagt at udsende udbudsmaterialet i slutningen af november 2006. I udbudsmaterialet er kravene til varetagelsen af den udbudte færgetrafik nøjere specificeret.

De prækvalificerede bydere skal aflevere deres tilbud på opgaven i januar 2007, hvorefter en evaluerings- og forhandlingsfase følger frem til februar 2007.


Endelig følger en periode på henholdsvis 14 og 19 måneder til forberedelse af driftsstart. Dette skulle sikre tilstrækkelig tid til eventuelt bygning af nyt tonnage eller tilpasning af havneanløb.

To færgeoverfarter under ét udbud
Trafikstyrelsen har valgt at udbyde driften af de to færgerover-farter under ét. Det giver rederierne mulighed for at vælge mellem at afgive tilbud på den ene eller den anden overfart eller eventuelt at afgive tilbud på driften af begge overfarter.

Denne løsning har desuden haft den fordel, at interesserede rederier kun skulle afgive ansøgning om prækvalifikation én gang.

Mere information

Mere information
Kontakt venligst driftschef Anna Katrine Barslund, tlf. 72 26 70 20,
akb@trafikstyrelsen.dk, hvis du ønsker yderligere information om udbuddet af færgetrafikken mellem Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav. 

 

Sidst opdateret: 14.02.2014