Udbudsbetingelser for drift af to færgeoverfarter er udsendt
18.12.2006

Trafikstyrelsen har udsendt udbudsbetingelser for driften af færgeoverfarterne Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav til de prækvalificerede bydere

Byderne har frist for første forhandlingstilbud den 21. februar 2007. Herefter følger en forhandlings- og evalueringsperiode frem til medio april 2007, hvorefter der indgås kontrakt med det vindende rederi.
Rederiet har mellem ét og halvandet år til at forberede driftsstarten henholdsvis 1. maj 2008 og 1. oktober 2008. Kontrakten løber frem til maj og september 2013 med mulighed for forlængelse i et år.

Udbuddets indhold
Udbuddet omfatter alle nødvendige aktiviteter til gennemførelse af de samfundsbegrundede færgeoverfarter herunder bl.a. krav til kapacitet, sejlplan, rejsetid, billetsalg samt passagerinformation.
Kontrakten er udformet som en nettokontrakt, hvor billetindtægterne tilfalder rederiet.

Et udbud af to overfarter
Tilbudsgiverne opfordres til at afgive tilbud på besejling af enten overfarten Samsø-Kalundborg eller overfarten Bøjden-Fynshav. Tilbudsgiver kan også afgive tilbud på begge overfarter under ét.

Baggrund for udbuddet
Det er Trafikstyrelsens formål med udbuddet at sikre besejlingen af færgeoverfarterne Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav samt herunder at få afklaret, om tilskud til driften er nødvendig for at opretholde en acceptabel færgeoverfart og i givet fald størrelsen af et sådant eventuelt tilskud. Trafikken på de to overfarter skal generelt have en god kvalitet, og det er Trafikstyrelsens målsætning, at udbuddet skal sikre en pålidelig færgebetjening af begge overfarter.

Det er tredje gang, at de to samfundsbegrunde overfarter sendes i udbud. Den Europæiske Cabotageforordning kræver, at alle færgeruter, hvor det samlede årlige antal passagerer overstiger 300.000, skal udbydes.

Mere information

Mere information
Kontakt venligst driftschef Anna Katrine Barslund, tlf. 72 26 70 20,
akb@trafikstyrelsen.dk, hvis du ønsker yderligere information om udbuddet af færgetrafikken mellem Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav. 

 

Kontakt

Prækvalificerede rederier

  • Bornholmstrafikken A/S
  • Mols-Linien A/S
  • Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG
  • Samsø Linien A/S
  • Scandlines Sydfynske A/S
Sidst opdateret: 14.02.2014