Trafikstyrelsen og Øresundsforbindelsen
20.12.2006

Som reaktion på Kjeld H. Petersens debatindlæg om pladsforholdene på Øresundsforbindelsen i JP København, har Trafikstyrelsens trafikdirektør, Claus Klitholm indsendt følgende indlæg til avisen.
I Jyllands-Posten d. 20. december skriver dir. Kjeld H. Petersen, formand for DI Hovedstaden, et debatoplæg vedrørende stigende pladsproblemer i Øresundstog.
Her opfordrer han Trafikstyrelsen til at tage ansvar for problemets løsning.

Indledningsvis vil jeg gerne fastslå, at ansvaret for de danske Øresundstog i dag ligger hos DSB, som udfører trafikken på kontrakt for Trafik- og Energiministeriet. DSB er fuldt bekendt med problemstillingen og udsendte d. 14. december en pressemeddelelse vedrørende køreplanen for 2007, hvor de informerer om, at en hel række tog både morgen og aften forlænges til tre togsæt. Samtidig vil alle tog over hele dagen køre med mindst to togsæt i forhold til idag, hvor visse tog kun har et togsæt. DSB oplyser også, at man i samarbejde med den svenske samarbejdspartner Skånetrafiken vil kunne udvide yderligere i de kommende år.

Trafikstyrelsen har til opgave at varetage det igangværende udbud af Kystbanen og Øresundstog med en ny kontrakt, som vil få virkning fra januar 2009. I forbindelse med udbuddet har Trafikstyrelsen haft stor fokus på problemstillingen vedrørende pladsproblemer, og har i udbudsmaterialet bl.a. opstillet belægningskrav over døgnet, som indgår i kontraktens bod/bonus-system. Desuden arbejder vi aktivt med andre konstruktive løsninger, dels løsninger i lighed med dem, som DSB iværksætter i 2007, og dels løsninger, som kunne involvere anskaffelse af flere Øresundstog.

Venlig hilsen
Claus Klitholm, Trafikdirektør

Mere information
Sidst opdateret: 21.01.2014