Mere kollektiv trafik i Trafikstyrelsen
02.01.2007

Trafikstyrelsen har fået en større rolle i forhold til drift og udvikling af den samlede kollektive trafik

Som følge af strukturreformen skal Trafikstyrelsen fra dette årsskifte varetage en række koordinerings-, administrations- og planlægningsopgaver for den samlede kollektive trafik og dermed også for busser. Hidtil har Trafikstyrelsen især beskæftiget sig med myndigheds-, regulerings- og planlægningsopgaver for jernbaner og færger, men fremover skal styrelsen således også varetage en række forskellige opgaver inden for den samlede kollektive trafik.

En af Trafikstyrelsens nye konkrete opgaver er at indsamle data og statistik for trafikselskabernes kollektive trafik. En arbejdsgruppe har allerede arbejdet med afstemning af forventninger til den fremtidige indsats samt praktiske elementer som omfang og indhold af dataindsamlingen. På den baggrund kan arbejdet begynde i en foreløbig form i begyndelsen af 2007. Arbejdet tager afsæt i en vejledning, der blev sendt i høring ved udgangen af 2006.

En anden opgave bliver at udarbejde en overordnet plan for passagertrafikken på det eksisterende statslige jernbanenet. Planen skal være en del af grundlaget for den generelle tilrettelæggelse af den kollektive trafik. Et væsentligt element i planen bliver en redegørelse for minimumskrav til frekvens og standsningsmønster.

Fremover skal Trafikstyrelsen også føre tilsyn med takststigningsloftet og administrere indtægtsfordelingen i hovedstadsområdet. Takststigningsloftet er indskrevet i lovgrundlaget og har indgået i arbejdet for regeringens takstudvalg, som afsluttede arbejdet i 2006.

Administrationen af indtægtsfordelingen er en videreførelse af det arbejde, som hidtil har været udført af HUR på vegne af de øvrige parter. 

Sidst opdateret: 16.06.2009