Kombiterminalernes fremtid
07.06.2007

Trafikstyrelsen udsendte i oktober 2006 rapporten ”Kombiterminalernes fremtid. Kapacitetsforhold, økonomisk bæredygtighed og organisatorisk ramme for kombiterminalerne i Taulov og Høje Taastrup”.

Rapporten blev efterfølgende sendt i høring hos aktører og interessenter i transportbranchen. Formålet var at indhente branchens synspunkter på de forslag til løsning for de to kombiterminalers fremtid, som rapporten beskrev.

De modtagne høringssvar gav blandt andet anledning til at gennemføre supplerende undersøgelser vedrørende betalings- og markedsforhold.

Med høringsnotatet er der udarbejdet en redegørelse for de modtagne høringssvar samt Trafikstyrelsens bemærkninger hertil.

Herefter har Trafikstyrelsen revideret den oprindelige hovedrapport, som foruden selve rapportteksten indeholder et kortfattet resumé med undersøgelsens væsentligste elementer, samt en bilagsrapport med uddybende beskrivelser.

Både høringsnotat og den endelige hovedrapport kan downloades fra Trafikstyrelsens publikationsoversigt

Sidst opdateret: 22.03.2017