Afgørelse fra Klagenævnet vedrørende Kystbanen
23.07.2007

Trafikstyrelsen har modtaget information fra Klagenævnet for Udbud om, at hverken klagen fra SJ AB eller Arriva Skandinavien A/S skal tillægges opsættende virkning.

Det betyder, at Trafikstyrelsen nu kan fortsætte den videre proces i forhold til at indgå kontrakt med Kystbanen A/S (ejet af DSB og First Group), således at selskabet fra 2009 til og med 2015 kan stå for togtrafikken på Kystbanen mellem Helsingør og København, videre til Københavns lufthavn og landegrænsen til Sverige på den faste forbindelse til Sverige over Øresund.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår kontrakten kan underskrives, idet der afventes afgørelse i Sverige på en klagesag fra SJ AB.
 

 

Mere information

Kontakt
Trafikdirektør Claus Klitholm tlf. 72 26 70 50

Mere information
Klagenævnet for Udbud »

Sidst opdateret: 16.06.2009