Klagenævnet for Udbud afviser alle klager vedrørende udbud af Kystbanen
08.11.2007

Trafikstyrelsen har i dag modtaget afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud, som fastslår, at ingen af de syv klagepunkter fra SJ AB tages til følge.

Trafikstyrelsen og Skånetrafikken offentliggjorde d. 27. juni, at DSBFirst var samlet vinder af udbuddet vedrørende togtrafikken omkring Øresund. SJ AB valgte derefter, ligesom Arriva Skandinavien A/S, at indbringe sagen for Klagenævnet. I september valgte Arriva selv at trække deres klage tilbage, og nu har Klagenævnet altså definitivt afvist alle SJs klagepunkter.

Per Jacobsen, direktør i Trafikstyrelsen er meget tilfreds med, at alle klager mod udbuddet af trafikken på dansk side nu er afvist:

  ”I Trafikstyrelsen har vi gennem en lang periode arbejdet meget seriøst på at tilrettelægge et udbud af høj kvalitet og med høj grad af konkurrence til gavn for passagererne. Det har været en meget stor og meget kompliceret udbudsforretning, og jeg opfatter Klagenævnets afvisning af alle klagesager som et klart tegn på kvalitet i arbejdet med udbuddet.”

For at de to kontrakter kan indgås med DSBFirst som samlet vinder af togtrafikken på såvel dansk som på svensk side skal sagen behandles ved svensk ret. Her har SJ AB indbragt en række lignende klagepunkter mod det svenske udbud. Efter Länsrettens afvisning af klagen, har SJ AB anket dommen til anden instans ved svensk ret, Kammarrätten, som forventes at behandle sagen i slutningen af november.

”Med den klare afgørelse fra Klagenævnet for Udbud er det blevet betydeligt lettere at få igangsat de aktiviteter, der skal til for at sikre en god start for den nye operatør i januar 2009, selv om vi fortsat afventer den endelige afgørelse på klagesagen i Sverige”, oplyser Claus Klitholm, trafikdirektør i Trafikstyrelsen.

Mere information
 
Sidst opdateret: 22.03.2017