Genudbud af færgebetjeningen af Bornholm: Fire rederier prækvalificeret
23.11.2007

I slutningen af oktober udløb fristen for at ansøge om prækvalifikation til at byde på opgaven med at drive færgebetjening af Bornholm.

Trafikstyrelsen har nu foretaget en samlet vurdering af de enkelte ansøgeres egnethed til at udføre opgaven.

På baggrund af vurderingen kan Trafikstyrelsen offentliggøre, at følgende fire rederier nu får mulighed for at byde på den udbudte færgetrafik:

  • Mols-Linien A/S
  • Nordic Ferry Services A/S, et joint venture mellem Bornholmstrafikken A/S og Clipper Group A/S
  • Rederi AB Gotland
  • Scandlines Sydfynske A/S


Claus Klitholm, trafikdirektør i Trafikstyrelsen, ser feltet af kompetente prækvalificerede bydere som en positiv tilkendegivelse fra markedets side.

”I Trafikstyrelsen arbejder vi for at tilrettelægge udbuddet, så det er attraktivt for flere at byde på opgaven. Nu har vi fået fire erfarne og professionelle rederier på banen, og det er første skridt i retning af en situation med konkurrence til gavn for den fremtidige færgetrafik”.

Trafikstyrelsen forventer at kunne udsende udbudsmaterialet i december 2007. I udbudsmaterialet er kravene til varetagelsen af den udbudte færgetrafik specificeret nærmere.

De prækvalificerede bydere forventes at skulle aflevere deres tilbud på opgaven i maj måned 2008. Herefter følger en evaluerings- og forhandlingsfase frem til efteråret 2008, så en ny kontrakt om færgebetjeningen fra 2011 til 2016-17 kan indgås i slutningen af 2008.

Det vindende rederi får således omkring tre år til at forberede driftsstarten. Dette skulle sikre tilstrækkelig tid for en ny reder til eventuelt at få bygget nye færger.

 

Mere information
 
Sidst opdateret: 24.01.2014