Kontrakt på plads om togtrafik på Kystbanen og over Øresund
11.01.2008

Fredag den 11. januar kunne Trafikstyrelsen og Kystbanen A/S (ejet af DSB og FirstGroup) indgå kontrakt om, at selskabet fra 2009 til og med 2015 skal stå for togtrafikken på Kystbanen og over Øresund.

Bedre service til passagerer
I kontrakten om togtrafikken indgår en række mål for bedre betjening af de rejsende. Derfor er det Trafikstyrelsens forventning, at de mere end 20 mio. passagerer, der hvert år bruger den danske trafik, får flere tog til tiden, bedre trafikinformation og højere service på stationerne, med udvidede åbningstider i kiosker og billetsalg samt renere og mere trygge stationer at opholde sig på med øget bemanding i aftentimer. Operatøren får ifølge kontrakten belønning eller bod efter, hvordan disse mål opfyldes.

Foruden konkrete forbedringer for passagererne indebærer kontrakten en væsentlig besparelse for staten: Den årlige kontraktbetaling fra Trafikstyrelsen vil i udgangspunktet være på omkring 350 mio. dkk. Det vurderes at være en årlig besparelse på ca. 100 mio. dkk. i forhold til statens hidtidige betaling. Samlet set vurderes besparelsen over kontraktperioden til at være på ca. en mia. dkk.

Klagesager over udbud afvist
Togtrafikken omkring Øresund er udbudt i to separate men tæt koordinerede udbud af hhv. Trafikstyrelsen og Skånetrafiken, der på et fælles pressemøde i juni 2007 offentliggjorde DSBFirst som samlet vinder af de to udbud.

Herefter har klagesager over såvel det danske som det svenske udbud hindret underskriften af de endelige kontrakter. På dansk side har Klagenævnet for Udbud afvist alle klagepunkter, ligesom alle klager på svensk side er afvist ved to retsinstanser.

Tidligere fredag har Skånetrafiken og andre regionale trafikselskaber således også underskrevet kontrakt om driften af togtrafikken i Sverige fra landegrænsen på Øresundsbroen til Malmö og videre til Göteborg, Karlskrona og Alvesta.

Mere information
Mere information
For flere oplysninger om kontraktindgåelse er du velkommen til at kontakte direktør i Trafikstyrelsen Per Jacobsen via kommunikationsmedarbejder Mette Christensen, telefon 72 26 70 39.
Sidst opdateret: 22.03.2017