Trafikstyrelsen udsender udbudsmateriale
29.04.2008

Genudbud af færgebetjeningen af Bornholm:

Efter afslutning af de politiske forhandlinger om genudbuddet af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm har Trafikstyrelsen nu udsendt udbudsmateriale til de tre prækvalificerede bydere:

  • Mols-Linien A/S
  • Nordic Ferry Services A/S, et joint venture mellem Bornholmstrafikken A/S og Clipper Group A/S
  • Rederi AB Gotland


Kapacitet og passagerbetjening
Som det er fastlagt i den politiske aftale af 17. august 2007 vil genudbuddet imødekomme et voksende kapacitetsbehov for gods og passagerer. På Rønne-Køge overfarten betyder det, at kapaciteten stiger fra 1235 lanemeter til mindst 1500 lanemeter.
 
På Rønne-Ystad overfarten vil der både ske en kapacitetsforøgelse og et ændret betjeningskoncept, så alle passagerer bliver betjent med hurtigfærger.
For at sikre bornholmerne et højt betjeningsniveau hele året stilles der også krav om en ekstra afgang mellem Rønne og Ystad på dage med lav passagerefterspørgsel, så der i alt bliver mindst tre daglige afgange til og fra øen med hurtigfærge.

Endelig sikrer den supplerende politiske aftale, at betjeningen mellem Rønne og Ystad kan reguleres i forhold til den faktiske efterspørgsel, hvis efterspørgslen i praksis viser sig større end den betjening, der er fastsat som minimumskrav i udbudsmaterialet.

Reservekapacitet
Bornholmstrafikken A/S har hidtil været i stand til at indsætte reservekapacitet langt hurtigere end de 24 timer, der kræves i den nuværende kontrakt. Med udbuddet skærpes kravene til indsættelse af reservekapacitet, så passagererne ikke vil opleve forringelser i forhold til, hvordan driften gennemføres i dag, hvis færgerne får nedbrud eller hvis vejret kun tillader sejlads med konventionelle færger mellem Rønne og Ystad.

Tidsplan
Byderne har frist for aflevering af første forhandlingstilbud den 15. september 2008. Herefter følger en forhandlingsperiode frem til begyndelsen af 2009, hvor der indgås kontrakt om færgebetjeningen fra 2011-2016/17.

Mere information

Mere information
Trafikchef Jeppe Gaard kan kontaktes via kommunikationsmedarbejder Mette Christensen, tlf. 72 26 70 39 eller Lis Barming, tlf. 72 26 70 48.

Læs også
Aftaletekst af 17. august 2007»

Supplerende aftaletekst af 25. marts 2008»

Det samlede udbudsmateriale»

Sidst opdateret: 22.03.2017