Fem kan byde på at drive togtrafikken i Midt- og Vestjylland
20.06.2008

Fem større jernbanevirksomheder fra både ind- og udland har nu mulighed for at afgive tilbud på opgaven med at drive togtrafikken i det Midt- og Vestjyske fra december 2010.

Efter fristen for at anmode om prækvalifikation udløb 17. juni, har Trafikstyrelsen foretaget en samlet vurdering af de enkelte ansøgeres egnethed til at udføre opgaven. På baggrund af vurderingen kan følgende fem operatører byde på opgaven:

  • NSB AS
  • ARRIVA Tog A/S
  • DB Regio AG
  • DSB Midt-Vest ApS
  • First Rail Holdings Limited

I Trafikstyrelsen ser trafikchef Jeppe Gaard de fem operatører som et meget solidt ansøgerfelt:

”Med erfarne og kompetente bydere på banen forventer vi en situation med god og seriøs konkurrence. Arriva gør det rigtigt godt i den nuværende kontrakt, og med konkurrencen om den nye kontrakt forventer vi at kunne sikre fortsat høj kvalitet i trafikken mange år fremover”.
 
De fem prækvalificerede får nu adgang til udbudsmaterialet, hvor kravene til varetagelsen af den udbudte trafik er beskrevet detaljeret. Der er frist for aflevering af første forhandlingstilbud den 20. oktober 2008.

Udbuddet
Konkret omfatter udbuddet togtrafik på strækningerne Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted, og som option den grænseoverskridende trafik mellem Tønder og Niebüll.

Samlet set er der hvert år tale om godt 7,5 millioner togkilometer, og mere end 6 millioner passagerer. Kontrakten lyder på otte år, med mulighed for forlængelse i to år.

Trafikken skal udføres som en såkaldt nettokontrakt med staten, hvor operatøren modtager billetindtægter fra passagererne samt en betaling fra staten for at sikre den ønskede kvalitet i betjeningen.

Proces og tidsplan
Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvor der vil blive afholdt møder med operatørerne i løbet af tilbudsfasen. Herefter vil der blive indgået en kontrakt med den operatør, der har afgivet det mest fordelagtige tilbud i forhold til pris, kvalitet og leveringssikkerhed.

Den nye kontrakt forventes underskrevet i begyndelsen af 2009. Det giver den vindende operatør knapt to år til forberedelse af driftsstarten i midten af december 2010.

Baggrund
I 1999 blev det politisk besluttet at udbyde togdriften i Midt- og Vestjylland som det første udbud af togtrafik i Danmark. I 2001 blev ti virksomheder fra ind- og udland prækvalificeret til at afgive tilbud. Heraf valgte fem operatører at afgive tilbud. I januar 2002 indgik staten kontrakt med Arriva som varetager trafikken i perioden 2003-2010. 

Mere information

Mere information

Se udbudsmateriale, status på den nuværende kontrakt med Arriva og læs mere om udbud af statens togtrafik her på hjemmesiden.

For flere oplysninger om genudbuddet af togtrafikken i Midt- og Vestjylland kan trafikchef Jeppe Gaard kontaktes via kommunikationsmedarbejder Mette Christensen på telefon 72 26 70 39.

 

Sidst opdateret: 22.03.2017