Stationsstrukturen i Danmark
05.11.2008

- en screening af det statslige jernbanenet uden for hovedstadsområdet.

Trafikstyrelsen har i en ny rapport gennemført en overordnet undersøgelse (screening) af stationsstrukturen på det statslige jernbanenet i Danmark udenfor hovedstadsområdet.

I rapporten vurderes dels muligheden for at at åbne stationer i byområder, der hidtil ikke har været togbetjent. Dels vurderes det, om det kan være relevant at lukke eksisterende stationer, som kun benyttes i beskedent omfang i dag.

Undersøgelsen er en metode- og datamæssig opdatering af en tidligere screening af stationsstrukturen, som daværende Banestyrelsen gennemførte i 2001.

Rapporten hedder Stationsstruktur i Danmark og findes i Trafikstyrelsens publikationsdatabase under Kollektiv trafik og kan frit downloades.

 

Mere information
Kontakt
Mere information om rapporten kan fås ved henvendelse til anlægschef Martin Munk Hansen
tlf. 7226 7030.
Sidst opdateret: 11.04.2017