Ny operatør på Kystbanen søndag
09.01.2009

Søndag den 11. januar 2009 overtager DSBFirst driften af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund.

Det sker som led i den kontrakt, Trafikstyrelsen i januar 2008 indgik med DSBFirst om togdriften. Kontrakten løber frem til 2015 med mulighed for to års forlængelse.

Kontrakten er en såkaldt bruttokontrakt, hvor trafikindtægterne fremover tilfalder Trafikstyrelsen, der udbetaler et vederlag til DSBFirst på godt 300 mio. kr. årligt.

Kontrakten tilskynder DSBFirst til at styrke togenes rettidighed, kundetilfredshed samt til at fremme passagertal og indtægtsudvikling, fordi betalingen til DSBFirst reguleres af en række bod-bonusordninger på disse områder. Leverer DSBFirst f.eks. en højere rettidighed og kundetilfredshed end udgangspunkterne i kontrakten, kan selskabet opnå et øget vederlag på op til 30 mio. kr.

Trafikchef Jeppe Gaard fortæller, at Trafikstyrelsen løbende følger op på operatørernes leverancer i statslige kontrakter om togdrift:

”Med en bruttokontrakt om Kystbanetrafikken bliver Trafikstyrelsens rolle lidt anderledes, idet vi i samarbejde med DSBFirst skal fastlægge rammerne for den fremtidige udvikling af trafikken på Kystbanen og over Øresund. Særligt for Øresundstrafikken vedkommende skal det ske i tæt dialog med den svenske trafikkøber Skånetrafiken, som har indgået en parallel kontrakt med DSBFirst om driften af Øresundstogene på svensk side”, siger Jeppe Gaard.

Mere information
 
Sidst opdateret: 05.11.2014