Tre operatører dyster om togtrafikken i Midt- og Vestjylland
12.01.2009

I dag kl. 9.00 udløb fristen for at aflevere endelige tilbud på at drive togtrafikken i Midt- og Vestjylland fra december 2010.

I dag kl. 9.00 udløb fristen for at aflevere endelige tilbud på at drive togtrafikken i Midt- og Vestjylland fra december 2010.

De tre tilbud kommer fra Arriva Tog A/S, DB Regio AG og First Jylland ApS (ejet af First Rail Holding Ltd og DSB).

Effektiv konkurrence
Jeppe Gaard, trafikchef i Trafikstyrelsen, glæder sig over buddene og den effektive konkurrence udbuddet skaber:


”De forhandlinger vi gennemførte med byderne i efteråret 2008 viste, at der er tale om tre meget kompetente togoperatører, der hver især er meget opsatte på at vinde. Derfor har vi store forventninger til, at de endelige tilbud er skærpet yderligere, til gavn for kvaliteten i den Midt- og Vestjyske togtrafik”, siger Jeppe Gaard.

Han fortæller, at der nu venter et større arbejde med at nærlæse og evaluere buddene for at finde det tilbud som bedst møder Trafikstyrelsens krav til togtrafikken om pris, kvalitet og leveringssikkerhed:

”På den måde kan vi opfylde et af genudbuddets vigtigste formål - nemlig at få en pålidelig, velfungerende og attraktiv togtrafik i Midt- og Vestjylland”, slutter Jeppe Gaard.

Forventningen er, at den nye kontrakt kan tildeles med udgangen af februar 2009. Det vil give den vindende operatør knapt to år til forberedelse af driftsstarten i midten af december 2010.

Udbuddet
Konkret omfatter genudbuddet togtrafik på strækningerne Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted, og som option den grænseoverskridende trafik mellem Tønder og Niebüll.

Samlet set er der hvert år tale om godt 7,5 millioner togkilometer og mere end 6 millioner passagerer. Kontrakten lyder på otte år, med mulighed for forlængelse i to år.

Trafikken skal udføres som en såkaldt nettokontrakt med staten, hvor operatøren modtager billetindtægter fra passagererne samt en betaling fra staten for at sikre den ønskede kvalitet i betjeningen.

Baggrund
I 1999 blev det politisk besluttet at udbyde togdriften i Midt- og Vestjylland som det første udbud af togtrafik i Danmark. Efter den afsluttede tilbuds- og evalueringsrunde valgte staten at indgå kontrakt med Arriva om drift af togtrafikken i perioden 2003-2010.

Mere information

Mere information

For flere oplysninger kan Trafikchef Jeppe Gaard kontaktes via kommunikationsmedarbejder Mette Christensen på telefon 7226 7039.

Sidst opdateret: 22.03.2017