Ny forlængelse af særkøreplan på Kystbanen
20.02.2009

DSBFirst har anbefalet, at særkøreplanen, der har været anvendt på Kystbanen siden den 13. januar 2009, fortsætter i yderligere en periode, mens DSBFirst gennemfører yderligere tiltag for stabilisering af trafikafviklingen. Trafikstyrelsen har på den baggrund accepteret, at særkøreplanen kan fortsætte frem til udgangen af april 2009, hvorefter der vendes tilbage til den normale køreplan.

Særkøreplanen
Særkøreplanen betyder, at visse myldretidstog mellem Nivå og Helsingør kører efter en ændret køreplan:

• Om morgenen vendes 3 myldretidstog, der normalt skal vende i Helsingør, i Nivå. Passagerer mod København henvises til andre myldretidstog, der afgår 6 minutter senere fra Helsingør.

Desuden passerer myldretidstogene mellem Nivå og Helsingør om morgenen mellemstationerne Humlebæk og Espergærde uden stop i retning mod Helsingør. Humlebæk og Espergærde betjenes fortsat med 3 Øresundstog i timen mod Helsingør.

• Om eftermiddagen afgår myldretidstogene mellem Helsingør og Nivå 4 minutter senere fra Helsingør og passerer mellem-stationerne Espergærde og Humlebæk uden stop i retning mod København. Espergærde og Humlebæk betjenes fortsat med 3 Øresundstog i timen mod København.

Øresundstogene er således ikke berørt af ændringerne, og der er ingen ændringer for stationer syd for Nivå. Særkøreplanen kan ses hos DSBFirst på adressen www.dsbfirst.dk.

Nye planer 
DSBFirst vil i perioden frem til genetablering af normalkøreplanen bl.a. foretage en fornyet intern planlægning af anvendelsen af tog og medarbejdere. Desuden vil der blive gennemført mindre minutjusteringer på nogle af mellemstationerne for at øge køreplanens robusthed. Afgangstiderne fra udgangsstationer og ankomsttider til endestationer fastholdes uden ændringer.

Processen er igangsat, og de nye planer vil være klar til brug fra den 1. maj 2009, hvor den udbudte køreplan igen kan køres i fuldt omfang.

Den udbudte kontrakt giver DSBFirst mulighed for at etablere særkøreplaner i afgrænsede perioder. Statens betaling til DSBFirst reduceres i henhold til kontrakten, så længe DSBFirsts kørsel er reduceret som følge af særkøreplanen.

Sidst opdateret: 24.01.2014