Lige adgang til kombiterminalerne
31.03.2009

Kombiterminaler, hvor gods omlades fra jernbane til lastbil eller omvendt, er centrale knudepunkter i arbejdet for at fremme godstransport på jernbanen.

Trafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2009, og omfatter aktuelt kombiterminalerne i Padborg, Taulov og Høje Taastrup.


Kombiterminalerne skal, mod betaling, stilles til rådighed for jernbanevirksomheder på lige og ikke diskriminerende vilkår. Tilsvarende skal andre ydelser, der leveres på terminalen tilbydes på vilkår, der ikke er konkurrenceforvridende.

Brugerne af terminalerne er jernbanevirksomheder og de vognmænd, de samarbejder med.
Som bruger betaler man for de ydelser, som modtages på terminalerne. Bekendtgørelsen regulerer primært jernbanevirksomhedernes brug af kombiterminalerne.

Terminaloperatøren og Banedanmark skal samarbejde om tildeling af kanalkapacitet for jernbanevirksomheder, der ønsker at bruge kombiterminalerne.

Taksterne fastsættes så enhver forskelsbehandling mellem jernbanevirksomheder undgås.
For at fastsætte terminalens takster, skal terminaloperatøren, hvis denne samtidig er jernbanevirksomhed, foretage en regnskabsmæssig adskillelse mellem kombiterminalaktiviteter og øvrig virksomhed.
Terminaloperatøren skal offentliggøre gældende forretningsbetingelser, der bl.a. indeholder beskrivelse af art og pris for de serviceydelser, der tilbydes.

Trafikstyrelsen godkender og fører tilsyn med taksterne. Trafikstyrelsen kan træffe afgørelse om nedsættelse af foreslåede takster og fører i øvrigt tilsyn med, at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.

 

Kontakt

Specialkonsulent
Knud Elm-Larsen
tlf. 72 26 70 29 eller
e-mail: kel@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017