Kunderne er tilfredse med DSBFirst
08.06.2009

Trafikstyrelsen har netop modtaget resultatet af den første måling af kundernes tilfredshed med DSBFirst. Målingen viser en så høj kundetilfredshed med DSBFirst, at det udløser en bonus på ca. 1 mio. kr. i 1. halvår 2009.

I kundetilfredshedsmålingerne, der gennemføres hvert forår og efterår, indgår måling af passagerernes tilfredshed med informationen, personalet og forskellige forhold i togene og på stationerne samt rejsen generelt med DSBFirst. Der spørges til såvel den aktuelle rejse som det generelle indtryk af DSBFirst.

Kundetilfredshedsmålingen viser, at passagererne er mest tilfredse med muligheden for at få en siddeplads i togene. Indendørsmiljøet i togene samt adgangsvejene til stationerne scorer ligeledes højt på tilfredshedsskalaen.

Samtidig viser kundetilfredshedsmålingen, at passagererne hverken er tilfredse med erstatningsbusser eller med Øresundstogenes rettidighed, der scorer lavt i målingen.

Ved målingen er der spurgt til såvel tilfredsheden med den aktuelle rejse som den generelle opfattelse af DSBFirsts trafik. Målingen viser, at tilfredsheden med den aktuelle rejse ligger klart højere end den generelle tilfredshed med DSBFirst.

”Efter en problematisk start har DSBFirst i løbet af foråret gjort en stor indsats for at løfte trafikken på Kystbanen og over Øresund til den rigtige kvalitet. Der er stadig arbejde at gøre, men det er glædeligt, at kunderne har kvitteret med denne måling, der for første gang giver os mulighed for at belønne DSBFirst med en bonus”, siger trafikchef Jeppe Gaard.

Kundetilfredshedsundersøgelsen er foretaget af et uafhængigt konsulentfirma, og resultatet af kundetilfredshedsundersøgelsen er baseret på 1706 spørgeskemaer. Den anvendte metode sikrer repræsentativitet, idet hver tredje passager på 100 udvalgte ture på den danske side er blevet adspurgt.
 
I Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst er der indbygget en bod/bonusmulighed for kundetilfredshed, hvor kontraktbetalingen til DSBFirst kan reguleres med op til +/- 3 % af det halvårlige vederlag.

 

Sidst opdateret: 24.01.2014