Ansøgninger til puljemidler: Stor geografisk spredning
22.06.2009

Trafikstyrelsen har netop haft frist for 1. ansøgningsrunde til Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen. Der er i alt modtaget 36 ansøgninger.

Puljerne er led i ”Aftale om grøn transportpolitik” og har til formål at støtte projekter, der forbedrer den kollektive bustrafik og tiltrækker flere buspassagerer. Puljemidlerne tildeles af Trafikstyrelsen efter ansøgning fra trafikselskaber, regioner eller kommuner til projekter, der lever op til de fastsatte formål for puljerne.

Fremkommelighedspuljen
Der er modtaget 20 ansøgninger til Fremkommelighedspuljen og samlet ansøgt om ca. 67,3 mio. kr. Der er fortrinsvis ansøgt om midler til forbedring af terminaler og busfremkommelighed, mens en enkelt ansøger om støtte til promovering af den kollektive bustrafik.

Passagerpuljen
Til Passagerpuljen er modtaget 18 ansøgninger og samlet ansøgt om ca. 36,2 mio. kr. I denne pulje er der bl.a. søgt om midler til nye bustrafikkoncepter og informationssystemer, etablering af incitamentskontrakter samt tiltag, der har til formål at markedsføre bustrafikken og derigennem tiltrække flere passagerer.

Stor geografisk spredning
Puljernes største ansøger er Århus Kommune med fem ansøgninger til i alt 38,8 mio. kr. Kommunen har ligeledes indsendt den største enkeltansøgning til et fremkommelighedsprojekt på Randersvej.
En anden stor ansøger er Nordjyllands Trafikselskab, der har søgt om støtte til syv projekter til i alt 8,2 mio. kr. Heriblandt er der ansøgt om midler til at etablere byekspresbusser og til at styrke trafikselskabets imageplatform.

Derudover har trafikselskaberne Movia, Midttrafik, Fynbus og en række både sjællandske og jyske kommuner indsendt ansøgninger.

Jan Albrecht, kontorchef for kollektiv trafik, Trafikstyrelsen, udtaler:

”Det er positivt at vi har modtaget et relativt stort antal ansøgninger taget i betragtning at puljerne er nyetablerede og der derfor ikke har været lang tid til udarbejdelsen af ansøgninger. Desuden er det positivt, at der er så stor geografisk spredning blandt ansøgerne".

Trafikstyrelsen behandler nu de indkomne ansøgninger og forventer at meddele tilsagn eller afslag til samtlige ansøgere den 1. september 2009. Næste ansøgningsfrist for begge puljer er den 1. oktober 2009.
 

Kontakt

Kontakt

Chefkonsulent
Henrik Severin Hansen
Tlf. 7226 7101

Projektleder Per Darger
Tlf. 7226 7012

eller e-mail: puljer@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017