Kunderne er tilfredse med Arriva
02.07.2009

Trafikstyrelsen har netop modtaget resultatet af den senest gennemførte måling af kundernes tilfredshed med Arriva Tog A/S. Målingen viser en så høj kundetilfredshed, at det for første gang i den tid Arriva Tog A/S har kørt i Midt- og Vestjylland udløser den højeste bonus, hvilket betyder, at Arriva Tog A/S modtager en bonus på ca. 2,4 mio. kr. i 1. halvår 2009.

I kundetilfredshedsmålingen indgår måling af passagerernes tilfredshed med information givet i togene, togpersonalet og forskellige forhold i togene og på stationerne samt rejsen alt i alt.

Kundetilfredshedsmålingen viser, at passagererne er mest tilfredse med muligheden for at få en siddeplads i togene og rettidigheden. Togpersonalet, de såkaldte kundeservicemedarbejdere samt adgangen til at købe billetter scorer ligeledes højt på tilfredshedsskalaen.

Kundetilfredshedsundersøgelsen er foretaget af et uafhængigt konsulentfirma, og resultatet af kundetilfredshedsundersøgelsen er baseret på ca. 1200 besvarelser. Den anvendte metode sikrer repræsentativitet, idet passagerer på samtlige Arrivas strækninger på forskellige tider af døgnet såvel som ugen er blevet adspurgt.

”Kunderne er nu så tilfredse med togdriften i Midt- og Vestjylland, at Arriva for første gang skal have fuld bonus for kundetilfredshed. I Trafikstyrelsen glæder vi os over resultatet og muligheden for at kunne belønne Arriva for en god indsats”, siger trafikchef Jeppe Gaard.

I Trafikstyrelsens kontrakt med Arriva Tog A/S er der indbygget en bod/bonusmulighed for kundetilfredshed, hvor kontraktbetalingen til Arriva Tog A/S kan reguleres med op til +/- 2,5 % af det halvårlige vederlag.

Kontrakten indeholder desuden en bod/bonusmulighed for togenes rettidighed, hvilket i første halvår 2009 ligeledes forventes at udløse en særskilt bonus på ca. 2,4 mio. kr.

Kontakt

Kontakt
Projektsekretær 
Lizet Petersen
lzp@trafikstyrelsen.dk 
tlf. 7226 7118

Sidst opdateret: 22.03.2017