Aftale på plads om samarbejdet i hovedstadsområdet
07.08.2009

Trafikstyrelsen, DSB, DSB S-tog, Metroselskabet og Movia har indgået en ny aftale til regulering af samarbejdet om billetter, takster og indtægtsdeling indenfor hovedstadsområdet.

Formålet med det nye aftalegrundlag mellem parterne i den kollektive trafik er, at regulere samarbejdet om billetter, takster og indtægtsdeling indenfor hovedstadsområdet.
Alle parter, dvs. Movia, DSB, DSB S-tog, Metroselskabet og Trafikstyrelsen har underskrevet aftalen.

Nytænkning
Dele af den hidtidige aftale kan dateres tilbage til 1989. Der har derfor været brug for nytænkning og en gennemskrivning af aftalegrundlaget. Den nye aftale består af en rammeaftale, en metode for indtægtsdeling, en aftale om passagertællinger samt en aftale om takstfastsættelse.

Af væsentlige nyskabelser i aftalen kan nævnes:
• Der er indbygget et voldgiftssystem, således at der hurtigt kommer afklaringer på uenigheder, der ikke kan løses ved forhandling
• Tællesystemerne forbedres og der vil løbende være ekstern kontrol af tællingerne

Rammeaftalen er grundlaget for fordeling af en årlig omsætning på
ca. 3,1 mia. kr.

Trafikstyrelsens direktør, Carsten Falk Hansen udtaler:
” Det er med stor tilfredshed at vi nu - efter lang tids grundigt arbejde – takket være alle parters konstruktive medvirken, har fået underskrevet det samlede aftalegrundlag. Det er et vigtigt omdrejningspunkt for hele samarbejdet mellem parterne i hovedstadsområdet.
Det er mit håb, at vi med den nye samarbejdsaftale har et godt grundlag for at udvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet.”


Fakta om hovedstadssamarbejdet

Med kommunalreformen blev der indført nye organisatoriske rammer for den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Trafikstyrelsen fungerer som administrator og part i samarbejdet. Deltagerne i samarbejdet er Movia, DSB, DSB S-tog, Metroselskabet og Trafikstyrelsen.
Målet er at passagererne i den kollektive trafik skal opleve trafikken som et hele – uanset, at den udføres af forskellige parter.
Samarbejdet omfatter koordinering af markedsføring, køreplanlægning, omstigningsforhold, trafikinformation, fælles billetsystem, takster og deling af passagerindtægterne mellem parterne. Rammeaftalen er grundlaget for indtægtsdeling og fastsættelse af taksterne.

Mere information

Yderligere Information

Chefkonsulent
Henrik Severin Hansen
hsh@trafikstyrelsen.dk
tlf. 7226 7101

 

Sidst opdateret: 22.03.2017