200 mio. kr. til forbedring af den kollektive bustrafik
07.09.2009

Trafikstyrelsen har nu behandlet ansøgninger om støtte til projekter, der forbedrer den kollektive bustrafik, og giver en samlet støtte på ca. 100 mio. kr. til 31 projekter. Inklusiv egenfinansiering er den samlede projektsum i størrelsesordenen 200 mio. kr.

De to buspuljer, Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen, er led i ”Aftale om grøn transportpolitik” fra januar 2009 og har til formål at støtte projekter, der forbedrer den kollektive bustrafik og tiltrækker flere buspassagerer.

Fremkommelighedspuljen støtter 19 projekter til et samlet tilsagnsbeløb på 73,5 mio. kr. Passagerpuljen støtter 12 projekter til et samlet tilskudsbeløb på 23,0 mio. kr.
Inklusiv egenfinansiering er den samlede projektsum i 1. ansøgningsrunde på omkring 200 mio. kr.

Se pressemeddelelse fra Transportministeriet af 7. september 2009, via linket i det grå felt til højre

Se endvidere oversigt over tildelte midler til hhv. Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen, 1. ansøgningsrunde

Sidst opdateret: 26.01.2018