Robusthedsplan for Kystbanen
22.09.2009

På baggrund af de svenske myndigheders arbejde med at tilslutte Citytunnelen til Malmö C, har Trafikstyrelsen sammen med DSBFirst og Banedanmark, udarbejdet en robusthedsplan som træder i kraft den 28. september 2009. Planen skal sikre, at forsinkelser fra Sverige ikke breder sig til Kystbanen.

Trafikstyrelsen indgår derfor en tillægskontrakt med DSBFirst, som bl.a. betyder, at der vil blive opstillet en bemandet reservetogstamme på København H.

Den bemandede reservetogstamme på København H skal kun benyttes, når et tog fra Sverige er forsinket mindst 7 minutter, mens forsinkelser på mellem 3 og 6 minutter håndteres ved at stop i Tårnby og evt. Ørestad bortfalder. Det betyder, at robusthedsplanen ikke påvirker togdriften, hvis der ikke opstår forsinkelser i Sverige, mens den aktivt forhindrer, at forsinkelser på mellem 3 og 20 minutter kan brede sig til Kystbanen.

Se pressemeddelelse fra Transportministeriet via link i det grå felt til højre.

Baggrund
De svenske myndigheders arbejde med at tilslutte Citytunnelen til Malmö C er gået i gang.
Arbejdet strækker sig fra den 24. august 2009 til den 10. december 2010.
Det betyder at kapaciteten på Malmö C bliver reduceret betragteligt.
Med den nuværende rettidighed på Kystbanen er der risiko for, at selv mindre påvirkninger fra Sverige udløser forsinkelser i Danmark.

Kontakt

Kontakt
Trafikchef Jeppe Gaard
kan kontaktes via
kommunikationsmedarbejder
Hanne Rimer, tlf. 7226 7159

Sidst opdateret: 01.02.2018