Trafikstyrelsen igangsætter nye togudbud
03.11.2009

Trafikstyrelsen går nu i gang med at forberede udbud af togtrafikken på strækningen Roskilde-Køge-Næstved med henblik på at udbyde trafikken i foråret 2010. Driftsstart for trafikken på Roskilde-Køge-Næstved efter den udbudte kontrakt forventes omkring årsskiftet 2011/12.

Efter udbuddet af Roskilde-Køge-Næstved igangsætter Trafikstyrelsen forberedelser til udbud af togtrafikken på de fynske regionalstrækninger Odense-Svendborg og Odense-Fredericia, således at disse strækninger udbydes senest 2012.

For at tiltrække flere passagerer til togtrafikken, vil Trafikstyrelsen arbejde på at etablere incitamenter, der belønner passagerfremgang. Endvidere sigtes på et øget fokus på trafikkens miljøpåvirkninger.

Trafikaftalen af 5. november 2003
Udbuddene sker i henhold til trafikaftalen af 5. november 2003, der blev indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Det følger af aftalen, at en tredjedel af DSB’s trafik (målt i togkilometerproduktion 2003) ud over fjerntrafikken og S-togstrafikken skal udbydes inden 2014.

Med udbuddet af Øresundstrafikken (gennemført i 2007) er der på nuværende tidspunkt udbudt 23 %.

Med udbuddet af Roskilde-Køge-Næstved og strækningerne Odense-Svendborg og Odense-Fredericia bliver i alt 41 % af DSB’s trafik ud over fjerntrafikken og S-togstrafikken udbudt.
Derudover kan der eventuelt blive tale om et samarbejde med den nordtyske trafikkøber LVS Schleswig-Holstein om strækningen Tinglev-Padborg.

Hermed er udbudsdelen af trafikaftalen af 5. november 2003 endeligt udmøntet.

Mere information

Mere Information
bl.a. forventet tidsplan »
Køge-Næstved,
strækningen Roskilde-
Læs mere om udbud af

Kontakt

Kontakt
Trafikchef Jeppe Gaard
kan kontaktes via
kommunikationsmedarbejder
Hanne Rimer, tlf. 7226 7159

Sidst opdateret: 22.03.2017