Takststigningsloft for 2011
26.03.2010

Hvert år fastsætter Trafikstyrelsen et loft for, hvor meget de danske trafikselskaber må lade deres takster stige, og nu er loftet for 2011 klar.

Der har været stor fokus på stigende priser i den kollektive trafik, og der har været kritik af, at det bliver dyrere at bruge busser, tog og metro. Trafikstyrelsen fastsætter hvert år et takststigningsloft, der er et øvre loft over, hvor meget taksterne må stige, og det nye Takststigningsloft er i 2011 sat til 0%. Hermed vil passagererne opleve mindre takststigninger i 2011 end i 2010.

Det vil dog stadig være muligt for trafikselskaberne at hæve priserne i 2011, da det er muligt at ”spare” procenter op fra år til år, hvilket trafikselskaberne benyttede sig af i 2010. I 2010 er takststigningsloftet sat til 4,8 %, og trafikselskaberne har haft takststigninger på mellem 2,8 og 4,0 %, hvilket vil sige, at selskaberne har mulighed for at lave stigninger på mellem 0,8 og 2 % i 2011.

Indførelsen af et takststigningsloft indgår som en væsentlig del af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik. Bekendtgørelsen herom trådte i kraft pr. oktober 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008. Bekendtgørelsen er på opfordring af trafikselskaberne blevet ændret fra 2010, så der nu er indført et fleksibelt takstloft.

Læs mere om takststigningsloftet for 2011 her

Mere information
Kontakt

Kontakt

Mikkel Krogsgaard Niss
Tlf.: 72 26 70 44
E-mail: mni@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017