Årsrapport for samarbejdet i hovedstadsområdet 2009
06.07.2010

Flere tager bus, tog eller Metro i Hovedstadsområdet

Det går fremad for den kollektive trafik i hovedstadsområdet: Fra 2008 til 2009 steg antallet af passagerer i bus, tog og metro med 7,4 millioner.

Det kan man læse i den årsrapport om samarbejdet om den kollektive trafik i Hovedstaden, som Trafikstyrelsen nu udsender.

Samarbejdets parter er Movia, Metroselskabet, DSB S-tog, DSB regionaltog samt Trafikstyrelsen. Årsrapporten beskriver udviklingen i den kollektive trafik samt de opgaver og udfordringer, som samarbejdet har stået over for i 2009.

Om udviklingen oplyser rapporten, at der fra 2007 til 2009 samlet har været en stigning i antal rejser i hovedstadsområdet på 14,3 millioner. Samt at væksten især kan tilskrives flere rejser med metro og S-tog. Men også lokalbanen har oplevet en vækst udover det forventede.

I samme periode er biltrafikken i hovedstadsområdet faldet med 2–3 procent.

Carsten Falk Hansen, direktør i Trafikstyrelsen, er tilfreds med, at parterne har forpligtet sig på sammen at arbejde for fortsat fremgang i den kollektive trafik i hovedstadsområdet:
-  Vi har bl.a. vedtaget en fælles forretningsplan for 2010 til 2012 hvor målet er en stigning i antallet af passagerer på 2 % om året.

I 2009 har parterne desuden indgået en ny rammeaftale, der skal være grundlag for deling af indtægter og fastsættelser af takster.

Om samarbejdet
Formålet med samarbejdet er, at de rejsende i hovedstadsområdet oplever trafikken som en helhed, selvom den udføres af forskellige parter. Det skal ske ved at samarbejdets parter koordinerer deres indsats i hovedstadsområdet, især hvad angår kundeinformation, markedsføring, omstigningsforhold og køreplanlægning.
Kontakt

Kontakt
Kontorchef for Kollektiv trafik
Jan Albrecht
tlf. 7226 7039

Sidst opdateret: 22.03.2017