132,4 millioner til forbedring af den kollektive bustrafik
29.11.2010

Bedre fremkommelighed for busser i Randers og en bus der venter på den lettere forsinkede togpassager. Det er målene i to af i alt 47 projekter til forbedring af den kollektive bustrafik, som nu kan sættes i gang med tilskud fra hhv. Passagerpuljen og Fremkommelighedspuljen.

Transportministeren har indgået aftale med forligskredsen bag aftalen om grøn transportpolitik fra 2009 om hvilke af de indkomne ansøgninger til 4. ansøgningsrunde for de to puljer, der tildeles puljemidler.

De to puljer støtter projekter, der tiltrækker flere passagerer gennem at øge bussernes hastighed og forbedre serviceniveauet i den kollektive trafik.

I denne runde tildeles der 106,8 mio. kr. fra Fremkommelighedspuljen og 25,6 mio. kr. fra Passagerpuljen.

Midlerne i Fremkommelighedspuljen tildeles projekter, der forbedrer bussernes trafikale knudepunkter og letter bussernes vej igennem trafikken, så passagererne kommer hurtigere og lettere fra a til b. I denne runde støttes 27 fremkommelighedsprojekter, blandt andet til etablering af en integreret busterminal i Hobro, forbedringer af fremkommeligheden på Flintholm Station i København og en omfattende optimering af busfremkommeligheden i Randers.

Midlerne i Passagerpuljen går til projekter, der kan tiltrække nye passagerer til den kollektive bustrafik. I denne runde støttes 20 projekter, blandt andet får Rejseplanen og Nordjyllands Trafikselskab støtte til at teste sammenhængen mellem forskellige transportmidler, så bussen automatisk får besked om at vente med at køre, hvis det korresponderende tog er forsinket. En højere grad af sammenhæng mellem transportmidlerne vil skabe tryghed for passageren, hvilket vil gøre det mere attraktivt at vælge den kollektive trafik.

Kontakt
Kontorchef
Jan Albrecht
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 07.12.2010