Trafikstyrelsen igangsætter nyt færgeudbud
11.01.2011

Trafikstyrelsen forbereder nu genudbud af driften af færgeruten mellem Bøjden og Fynshav. Forventningen er, at trafikken udbydes i foråret 2011.

Tidsplan og proces
Trafikstyrelsen har offentliggjort en vejledende forhåndsmeddelelse i EU-Tidende, hvor interesserede rederier inviteres til at deltage i en såkaldt teknisk dialog. Ved en teknisk dialog høres interesserede rederier om deres syn på udvalgte emner, fx besejlingsstruktur, tonnage eller havneforhold. Formålet er, at Trafikstyrelsen kan optimere udbudsmaterialet, så det i højere grad stemmer overens med markedets muligheder.

Fristen for at melde sig til at deltage i den tekniske dialog er den 21. januar 2011.

Trafikstyrelsen forventer at udsende en udbudsbekendtgørelse i marts 2011, og kontrakten forventes indgået ultimo 2011 med driftsstart umiddelbart efter den nuværende kontrakts udløb den 30. april 2013.

Baggrund for udbuddet

Færgeruter med mere end 300.000 færgepassagerer årligt skal i henhold til den danske færgefartslov og EU-reguleringen på området sendes i udbud.

Det er fjerde gang færgeruten sendes i udbud, efter at staten overtog forpligtelsen med udbud af denne færgerute.
Sidst opdateret: 07.08.2014