Takststigningsloft for 2012
14.03.2011

Hvert år fastsætter Trafikstyrelsen et loft for, hvor meget de danske trafikselskaber må lade deres takster stige, og nu er loftet for 2012 klar.

Loftet blev på 3,1 % i 2012, og er en sammenvejning af de forventede stigninger i løn, brændstofpriser, forbrugerpriser samt renteudviklingen. Især stigningerne i brændstofpriser, men også forventede lønstigninger i 2012 har haft indflydelse loftets størrelse.

Efter at takststigningsloftet blev indført i 2007 er den gennemsnitlige takststigning faldet til ca. 2,7 % om året, hvor den var på ca. 5,0 % i den forudgående 5 års periode.

Indførelsen af et takststigningsloft indgår som en væsentlig del af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik og har til formål at sikre at taksterne ikke stiger mere end den almindelige prisudvikling. Bekendtgørelsen herom trådte i kraft pr. oktober 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008. Bekendtgørelsen er på opfordring af trafikselskaberne blevet ændret fra 2010, så der nu er indført et fleksibelt takstloft, hvor uforbrugt takststigning kan opspares i op til to år.


 

Sidst opdateret: 08.01.2013