Screening af linjeføringer for timemodellen og banebetjening af Østjylland
18.03.2011

I forbindelse med strategiske analyser for Østjylland har Trafikstyrelsen gennemført den allerførste screening af tre principielt forskellige alternative linjeføringer for den såkaldte timemodel. Timemodellen er navnet for visionen om en rejsetid på 1 time på strækningerne København-Odense, Odense-Århus og Århus-Aalborg.

Screening af tre alternative linjeføringer

Der er foretaget screening af

A. En ’grundmodel’ med kortere linjeføringer og bedre banekapacitet i den nuværende banekorridor via Lillebælt mellem Odense og Århus.

B. Som alternativ til grundmodellen en direkte linjeføring mellem Odense og Horsens via en forbindelse over det nordlige Lillebælt.

C. Et grundlæggende alternativt koncept for timemodellen, med baggrund i en så direkte linjeføring som muligt mellem Hovedstadsområdet og Århus via Kattegat.

De tre alternative linjeføringer er også screenet mht. eksempler på togbetjening og foreløbige vurderinger af de passagereffekter de tre alternativer er forbundet med.

I screeningen indgår belysning af mulighederne for en hyppigere og bedre togbetjening i den østjyske korridor.

Baggrund
Baggrunden for denne første screening af det østjyske område er den politiske aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009: Her er det besluttet, at der frem mod 2013 gennemføres en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland.

Sidst opdateret: 01.02.2018