Færgetrafik på ruten Bøjden-Fynshav genudbydes
07.04.2011

Trafikstyrelsen har nu offentliggjort udbudsbekendtgørelse for genudbuddet af færgedriften mellem Bøjden og Fynshav i EU-tidende.

Med udbudsbekendtgørelsen sættes genudbuddet af færgedriften mellem Bøjden og Fynshav konkret i gang. Med bekendtgørelsen opfordres interesserede rederier nemlig til at anmode om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på færgebetjeningen.

Formålet med udbuddet er:

  • at sikre den fortsatte besejling af færgeoverfarten efter den nuværende kontrakts ophør
  • at få afklaret om driftstilskud er nødvendigt
  • samt i givet fald at få fastlagt størrelsen af et eventuelt tilskud.

Som trafikkøber er det Trafikstyrelsens fortsatte målsætning at indkøbe den bedst mulige trafik til den bedst mulige pris.

Kontraktchef Nicolai Bundgaard fortæller, at Trafikstyrelsen forud for udbuddet har afholdt tekniske dialogmøder med interesserede parter.
”På den måde har vi indhentet værdifuldt input fra markedets aktører om bl.a. besejlingsstruktur og havneforhold. Den viden gør det muligt for Trafikstyrelsen at lave et udbudsmateriale, der udnytter markedets muligheder bedst muligt."

Tidsplan
Interesserede rederier skal senest den 4. maj kl. 12 aflevere anmodning om prækvalifikation til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen forventer, at udbudsmaterialet kan sendes til de prækvalificerede i maj måned 2011, og at en ny kontrakt for færgebetjeningen fra maj 2013 kan indgås inden udgangen af 2011.

Sidst opdateret: 20.08.2012