Buspuljerne gør en forskel
30.05.2011

Hurtigere busser, bedre trafikinformation og mere overskuelige busterminaler. Landet over er 165 projekter der højner niveauet i den kollektive trafik og forbedrer kundernes rejser sat i gang med tilskud fra buspuljerne. Rapporten ’Buspuljerne – energi til den kollektive trafik’ gør status for, hvordan 439 millioner er anvendt siden Passagerpuljen og Fremkommelighedspuljen blev introduceret i 2009.

Rapporten giver et overordnet billede af variationen og bredden i de tiltag, der er sat i gang med støtte fra de to puljer. Hensigten er at vise, hvordan buspuljerne fungerer som løftestang til fornyelse i den kollektive trafik, der understøtter ”Aftale om en grøn transportpolitik”, som blev indgået i januar 2009. Målsætningerne for buspuljerne er at opnå flere passagerer, bedre fremkommelighed og bedre knudepunkter for den kollektive trafik.

- Buspuljerne er med til at øge fokus på kundernes behov. Konkret har det betydet kortere rejsetid, bedre skifte- og venteforhold, højere komfort og bedre trafikinformation.
Der er også givet midler til en række innovative projekter, og det har givet sektoren mulighed for at eksperimentere og finde nye veje til at skabe forbedringer, der giver værdi for kunderne i den kollektive trafik, siger Jan Albrecht, kontorchef for Kollektiv trafik i Trafikstyrelsen.
Det vidner f.eks. projektet ”Bedre Bustur” om, som netop har modtaget en international pris for projektets særlige måde at skabe forbedret service. Projektet er støttet af Passagerpuljen.

Trafikstyrelsen vurderer, at de forbedringer, og den nytænkning som buspuljerne medfører, har bidraget til at få flere passagerer i den kollektive trafik. Trafikselskabernes foreløbige meldinger er, at passagertallet er steget med 3-4 % i 2010.

I 2009 og 2010 er i alt 165 projekter støttet med tilsammen 439 mio. kr. Fra Passagerpuljen har 66 projekter fået i alt 139 mio. kr., og fra Fremkommelighedspuljen er der i alt fordelt 300 mio. kr. til 99 projekter.
Kontakt
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 17.07.2015