Godt 53 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik
05.05.2011

Transportministeren har indgået aftale med forligskredsen bag aftalen om grøn transportpolitik fra januar 2009 om hvilke af de indkomne ansøgninger til 5. ansøgningsrunde for de to puljer, der tildeles puljemidler.

De to puljer støtter projekter, der tiltrækker flere passagerer gennem bl.a. at støtte projekter, der øger bussernes hastighed og forbedrer serviceniveauet i den kollektive trafik.

I denne runde udmøntes i alt 32 mio. kr. fra Fremkommelighedspuljen og 21 mio. kr. fra Passagerpuljen.

Midlerne i Fremkommelighedspuljen tildeles projekter, der forbedrer bussernes trafikale knudepunkter og letter bussernes vej igennem trafikken, så passagererne kommer hurtigere og lettere fra a til b. I denne runde støttes 23 projekter, blandt andet støtte til etablering af nyt trafikalt knudepunkt i Ringe, totalomlægning af Holte Stationsplads og forbedring af øget rejsehastighed på fire buslinjer i Hillerød by.

Midlerne i Passagerpuljen går til projekter, der kan tiltrække nye passagerer til den kollektive bustrafik. I denne runde støttes 11 projekter, bl.a. gives der støtte til forbedring af trafikinformationen på Odense Banegård Center, generel trafikinformation på Rejseplanen og Roskilde Kommune og Movia får støtte til etablering af et nyt A-busnet i Roskilde, som skal tiltrække flere passagerer. A-busnettet skal sikre et hurtigt og effektivt transporttilbud, som kan udgøre et reelt alternativ til bilen. Der bliver tale om en bedre busbetjening i kommunen, som tiltrækker flere passagerer og på den måde gør den kollektive trafik mere attraktiv.
Sidst opdateret: 01.02.2018