Stor interesse for at byde på færgeoverfarten Bøjden-Fynshav
19.05.2011

Trafikstyrelsen har prækvalificeret fem selskaber til at give tilbud på at drive færgeoverfarten mellem Bøjden og Fynshav fra maj 2013.

Efter fristen for ansøgning om prækvalifikation 4. maj 2011 har Trafikstyrelsen foretaget en samlet vurdering af hver af de fem ansøgeres egnethed til at udføre opgaven. Følgende fem selskaber har nu mulighed for at byde på den udbudte færgetrafik:

• Fjord1 Fylkesbaatane AS

• Danske Færger A/S

• Rømø Sylt Linie GmbH & Co. KG

• Sea Consult ApS

• Mols-Linien A/S

Nicolai Bundgaard, Kontorchef i Trafikstyrelsen, glæder sig over den store interesse for at byde på ruten:

- Med fem prækvalificerede selskaber, herunder også internationale selskaber, forventer vi en god konkurrence og flere forskellige bud på, hvordan opgaven kan løses til gavn for kunderne.

Fremtidig kontrakt og videre proces for udbuddet
Sammen med beskeden om prækvalifikation har selskaberne modtaget udbudsmaterialet, som fastlægger vilkårene for færgebetjening af ruten, herunder bl.a. krav til kapacitet, sejlplan og maksimumtakster.

Udbudsmaterialet lægger op til, at der fra maj 2013 skal være flere dage med plads til flere rejsende på overfarten, ligesom Trafikstyrelsen ved tildeling af kontrakten vil vægte (positivt), at der tilbydes mange afgange. Kontrakten er udformet som en nettokontrakt, hvor billetindtægterne tilfalder operatøren.

Udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling, og byderne har frem til 5. september 2011 til at aflevere første forhandlingstilbud. Herefter følger en forhandlingsperiode i september og oktober. Forventningen er, at der kan indgås endelig kontrakt i slutningen af 2011 med driftsstart 1. maj 2013.

I 2010 blev der fragtet 338.085 passagerer og 127.549 personbiler på ruten.
Mere information

For mere information om udbuddet kan kontorchef Nicolai Bundgaard kontaktes via kommunikationsmedarbejder på telefon 7226 7009

Sidst opdateret: 19.05.2011