5 millioner kr. til veterantogskørsel
17.06.2011

Veteranjernbanerne Syd Fyenske, Mariager-Handest og Bryrup-Vrads modtager nu samlet 5 millioner fra puljen til fremme af veterantogskørsel.

Puljen på fem millioner kroner blev oprettet med den politiske aftale ’Aftale om bedre mobilitet’ fra november 2010. Trafikstyrelsen har modtaget ansøgninger for i alt 69,3 mio. kr.

Der er kommet mange gode ansøgninger til en række spændende projekter, men det har desværre ikke været muligt at tildele støtte til alle. Det er prioriteret at støtte infrastrukturprojekter, som i høj grad vurderes at fremme veterantogskørsel. Der er desuden skelet til, at sådanne projekter ofte er svære at skaffe sponsorstøtte til, grundet at de ikke er så synlige i offentligheden.

Meddelelsesbreve udsendes til ansøgere i uge 25.

Følgende ansøgere tildeles midler:

  • Mariager-Handest Veteranjernbane tildeles 2.643.347 kr. til sporrenoveringer, nyt sporskifte og flytning af drejeskive med tilhørende etablering af vandkrav og kulforsyning.
  • Syd Fyenske Veteranjernbane tildeles 1.729.000 kr. til renovering af overkørsler og drejeskive.
  • Veteranbanen Bryrup-Vrads tildeles 627.495 kr. til nye skinner og sporrenovering.
Sidst opdateret: 09.04.2014