Styrket samarbejde om hovedstadens kollektive trafik
13.07.2011

2010 blev et rekordår for den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Her valgte 11 millioner flere at bruge bus, tog og metro til sin rejse, hvad der svarer til en fremgang for hovedstadens kollektive trafik på 4 % i forhold til 2009. Det fastslår Trafikstyrelsens årsrapport om Trafiksamarbejdet i Hovedstadsområdet.

Det er både bus, tog og metro som i 2010 tiltrak flere passagerer, så antallet af rejser med den kollektive trafik i hovedstadsområdet samlet set blev på 283 millioner.

Parterne  Movia, Metro, DSB, DSB S-tog og Trafikstyrelsen har i 2010 besluttet en ny organisering, som skal styrke samarbejdet yderligere i indsatsen for at skabe  bedre køreplanlægning, hurtigere og lettere omstigning, information til kunderne og udvikling af nye produkter i hovedstadens kollektive trafik.

I 2010 har samarbejdet bl.a. betydet en velfungerende afvikling af store sporarbejder og udvikling af flere fælles mobilprodukter. Samtidig har trafikselskaberne søsat et pilotprojekt, der sætter fokus på at skabe rammerne for bedre skiftemuligheder mellem forskellige kollektive transportmidler og skabe korte, bekvemme og trygge adgangsveje til terminalerne.

Carsten Falk Hansen, direktør i Trafikstyrelsen fortæller, at der i 2010 er skabt en række attraktive løsninger for nye som faste brugere af den kollektive trafik:

”Sammen med en ambitiøs forretningsplan og den nye organisering af samarbejdet, som parterne besluttede i 2010, arbejder vi for og har en klar forventning om, at vi kan fastholde og udvikle hovedstadens kollektive trafik både her i 2011 og fremover”, siger Carsten Falk Hansen.

 

Mere information
Kontakt
Kontorchef
Jan Albrecht
Sidst opdateret: 10.04.2013