Annullering af udbud
03.11.2011

Trafikstyrelsen annullerer det igangværende udbud af færgedriften mellem Bøjden og Fynshav.

Den 5. september 2011 udløb fristen for at afgive tilbud på udbuddet af færgedriften mellem Bøjden og Fynshav. Ved tilbudsfristens udløb havde kun én af de fem prækvalificerede virksomheder valgt at afgive tilbud. Det ene tilbud kom fra den eksisterende operatør på ruten – Danske Færger A/S. Trafikstyrelsen havde på baggrund af den store interesse fra forskellige virksomheder forventet tilbud med lavere tilskudsbehov end i dag. Efter gennemgang af det indkomne tilbud kunne Trafikstyrelsen dog konstatere, at Trafikstyrelsens forventning om et lavere tilskudsbehov ikke er blevet indfriet, men at tilbuddet tværtimod krævede et noget højere tilskud end i dag. Trafikstyrelsen har derfor været nødt til at annullere udbuddet.

Trafikstyrelsen udnytter i stedet adgangen til at forlænge den eksisterende kontrakt med et år. Kontrakten vil så udløbe den 30. april 2014.

Trafikstyrelsen vil i den nærmeste fremtid genudbyde færgedriften af ruten, så der kan indgås en ny kontrakt om besejling af ruten med driftsstart den 1. maj 2014.
Kontakt

 
Sidst opdateret: 03.11.2011