Forbedringer til den kollektive trafik for godt 125 mio. kr.
18.11.2011

Transportministeren har indgået aftale med forligskredsen bag aftalen om grøn transportpolitik fra januar 2009 om hvilke af de indkomne ansøgninger til 6. ansøgningsrunde for de to puljer, der tildeles puljemidler.

De to puljer støtter projekter, der tiltrækker flere passagerer gennem bl.a. at støtte projekter, der øger bussernes fremkommelighed samt terminalforbedringer, og projekter der forbedrer serviceniveauet i den kollektive trafik.

I denne runde udmøntes i alt 88,5 mio. kr. til projekter fra Fremkommelighedspuljen og 37,1 mio. kr. til projekter fra Passagerpuljen.

Midlerne i Fremkommelighedspuljen tildeles projekter, der forbedrer bussernes trafikale knudepunkter og letter bussernes vej igennem trafikken. I denne runde støttes 6 projekter, blandt andet gives der støtte til etablering af højklasset busløsning (BRT) til Nørre Campus i København, en ny trafikterminal i Silkeborg og busprioritering i Randers.

Midlerne i Passagerpuljen går til projekter, der kan tiltrække nye passagerer til den kollektive bustrafik. I denne runde støttes 10 projekter, bl.a. gives der støtte til bedre rejsemiljø i Mixtur-området, ombygning og bedre trafikinformation på Aalborg Busterminal og serviceforbedringer på rute 5A i København.
Sidst opdateret: 18.11.2011