Ny rapport om udviklingen i den kollektive trafiksektor
18.04.2012

Trafikstyrelsen har netop udgivet en rapport om udviklingen i den kollektive trafiksektor. Rapporten udgives hvert halve år, hvor der gives en status for den seneste udvikling for passagertakster inden for offentlig servicetrafik med bus og tog og herudover indtægter og passagertal for bustrafikken.

I rapporten kan man blandt andet læse om HyperCard, der har været en stor succes. Rigtig mange unge har benyttet muligheden for at benytte billigere kollektiv trafik til pendling mellem hjem og skole samt til fritidsformål. I rapporten er der en status for resultaterne opnået med HyperCard. Der er desuden en kort status for udrulning af Rejsekortet.

Derudover indeholder rapporten en opgørelse, der illustrerer sammenhængen mellem indkomst og forbruget af kollektiv trafik. Opgørelsen viser, at det tydeligvis er husstande med de laveste indkomster, som bruger den kollektive trafik mest.
Sidst opdateret: 10.04.2013