Samlet vækst i den kollektive trafik
11.05.2012

De senere års trafikvækst i hovedstadsområdet fortsatte i 2011. Der var samlet 288 mio. rejsende svarende til en vækst på ca. 5,7 mio. rejser eller 2% flere i forhold til 2010. Det fremgår af årsrapporten for samarbejdet om den kollektive trafik i hovedstadsområdet, som Trafikstyrelsen netop har udgivet.

Lokalbanerne, S-tog og metroen tegner sig for den største fremgang i antal passagerer, mens DSB regionaltog opnår en lille fremgang. Busserne opnår en mindre tilbagegang, mens tilbagegangen er relativt stor for DSB Øresund.

Overordnet set har den kollektive trafik i hovedstadsområdet dog udviklet sig positivt fra årets begyndelse. I tre måneder er rejsetallet lavere end i tilsvarende måneder i 2010, mens de resterende måneder tegner sig for fremgang.

VM i cykling i september, hvor Indre By i en periode var afspærret, medførte lavere buspassagertal, men gav til gengæld en vækst i S-togsrejser på 0,5 mio. passagerer. Metro oplevede en vækst på 100.000 passagerer i perioden.

Omkring 35% af landets befolkning bor i hovedstadsområdet. Samarbejdet om kollektiv trafik i hovedstadsområdet består af følgende parter: Trafikselskabet Movia, Metroselskabet, DSB S-tog, DSB samt Trafikstyrelsen.

Mere information

Hent rapporten som PDF...

For yderligere information kontakt kommunikationschef Thorbjørn Ancker, tel. 2077 7562

Sidst opdateret: 11.05.2012