"Mere gods på banen"
03.07.2012

Dette er udgangspunktet for det seminar, som Trafikstyrelsen og TØF afholder den 21. august 2012.

De seneste års udvikling har været positiv for gods på banen. Fra kriseåret i 2009 til 2011 voksede godsmængden, der transporteres med jernbane med omkring 51 procent, og er dermed på det højeste niveau siden midten af 90’erne. Væksten har dog vist sig at være meget forskellig.

De nationale godsmængder er steget med cirka 76 procent og transittransporterne med cirka 64 procent. Derimod er godsmængderne i den internationale banetrafik stort set uændret siden 2009.
Netop fremme af internationale banegodstransporter er en af de helt store udfordringer. I perioden fra 2005-2009 blev de internationale banegodsmængder næsten halveret, mens der var stor vækst i transittransporterne.

Regeringen bakker op
I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 ”Et Danmark, der står sammen” fremgår det, at regeringen ønsker, at der bliver fragtet mere gods på banen. Udmeldingen er i tråd med den politiske aftale ”En grøn trafikpolitik” fra 2009, hvor et bredt flertal af Folketingets partier, besluttede at investere i bedre vilkår for banegods i Danmark.
På banegodsseminaret den 21. august 2012 drøfter private og offentlige aktører, hvordan de seneste års positive udvikling fastholdes, og hvordan vi sikrer vækst i de internationale transporter.

Tilmelding sker via link i højre side.

Sidst opdateret: 15.02.2018