Trafikstyrelsen har undersøgt bane til Billund lufthavn
23.08.2012

Trafikstyrelsen har, på baggrund af ”Aftale om bedre mobilitet” fra 26. november 2010, gennemført en forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn.

Undersøgelsen viser at en banebetjening af Billund lufthavn bør tage udgangspunkt i en østlig linjeføring rettet mod Vejle – enten en jernbaneløsning via Jelling med en rejsetid på 29 min. eller en direkte letbane fra Vejle med rejsetid på 23 min. En forlængelse til Billund by/Legoland kan fordoble passagergrundlaget.

En letbaneløsning fra Vejle til Billund lufthavn og videre til Billund by/Legoland vil koste ca. 1,3 mia. kr. i anlægsomkostninger. Med en afgangshyppighed på 2 tog i time forventes banen i 2030 at kunne have ca. 1,2 mio. passagerer, hvilket svarer til passagertallet på større privatbaner, og er på niveau med statslige baner som f.eks. Svendborgbanen, Grenaabanen eller strækningen Holbæk-Kalundborg.

Forundersøgelsen viser dog også at letbanen ikke er rentabel i sig selv, men skal have et årligt driftstilskud i størrelsesorden 50 mio. kr.

De undersøgte linjeføringer er udpeget på baggrund af rejsestrømme og drøftelser med kommuner og erhvervsliv, herunder Billund Lufthavn, Legoland og Lalandia.
Sidst opdateret: 23.08.2012