Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027
11.10.2012

Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere.

Høringsudgaven kan hentes her: 

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 

Høringssvar sendes senest søndag den 2. december 2012 på e-mail: info@trafikstyrelsen.dk.

Ifølge ”Lov om trafikselskaber” skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter. Med de besluttede baneprojekter opnås fortsat vækst i passagertrafikken på bane, men skal den politiske målsætning om fordobling nås, behøves yderligere tiltag. Trafikplanen giver derfor også et overblik over videre strategiske overvejelser.

Mere information
Lov om trafikselskaber
Lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010
Kontakt
Chefkonsulent
Dorte Wadum
Sidst opdateret: 22.10.2012