Ansøgningsmateriale til "Pulje til yderområder" på Trafikstyrelsens hjemmeside
16.11.2012

Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder, Pulje til yderområder.

Trafikstyrelsen administrerer puljen med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. I pulje til yderområder er der afsat 57 mio. kr. pr. år i perioden 2013-2017.

Ansøgningsfristen for 1. ansøgningsrunde er 1. februar 2013.

Ansøgning

Puljemidlerne tildeles af Trafikstyrelsen efter ansøgning fra trafikselskaber, regioner eller kommuner til projekter, der lever op til de fastsatte formål for puljerne.

Læs mere om puljen her

NB! Der tages forbehold for mulige ændringer, da bekendtgørelsen pt. er i høring og derfor ikke kan ses som endelig.

Sidst opdateret: 21.01.2014