Ny bekendtgørelse og 1. ansøgningsrunde for pulje til yderområder
04.02.2013

Bekendtgørelsen om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder er trådt i kraft d. 1. februar 2013.

Baggrunden for bekendtgørelsen er Aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, hvor der er afsat en pulje på i alt 57 mio. kr. for hvert af årene 2013-2017 til kollektiv trafik i yderområderne.

Trafikstyrelsen administrerer puljen med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. 1. februar 2013 var der ansøgningsfrist for 1. ansøgningsrunde, hvor der er kommet 24 ansøgninger på ca. 66 mio. kr.

Puljen giver støtte til projekter inde for følgende områder:
- udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger
- Investeringer i infrastruktur, der bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre
- Ansøgninger kan være enten til forsøg, som kan afdække nye og innovative ideer, eller til projekter, der giver en generel forbedring af tilbuddet til passagerer og derigennem tiltrækker flere passagerer i yderområderne

I højre side er det muligt at se oversigten over ansøgerne.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Stine Søndergaard Munkshøj
Sidst opdateret: 04.02.2013