Ny bekendtgørelse om Ungdomskort
27.05.2013

Bekendtgørelsen om Ungdomskort er trådt i kraft d. 24. maj 2013.

Baggrunden for bekendtgørelsen er Aftalen om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, hvor det er besluttet at indføre et permanent Ungdomskort fra 1. august 2013.

Ungdomskort er et tilbud til studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, samt til 16 til 19-årige uden for uddannelser, der giver stor rabat i den kollektive trafik. For 342 kr. om måneden kan studerende på ungdomsuddannelser frit bruge bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik i deres hjemtakstområde og få rabatter på billetter i resten af landet. Prisen for studerende på videregående uddannelser og 16 til 19-årige uden for uddannelser er 595 kr. om måneden.

Ungdomskort afløser det midlertidige HyperCard til studerende på ungdomsuddannelser samt Uddannelseskort til studerende på videregående uddannelser. Øvrige 16 til 19-årige har ikke tidligere kunnet købe et lignende produkt.

Bekendtgørelsen om Ungdomskort afgrænser, hvem der har ret til at købe Ungdomskort, hvilke rettigheder indehaveren af et Ungdomskort har, hvad Ungdomskort skal koste samt regler vedr. bestilling af Ungdomskort. Derudover giver bekendtgørelsen hjemmel for Trafikstyrelsen til at indgå aftaler med trafikselskaber med videre, samt med Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte om administrationen af det nye Ungdomskort.
Sidst opdateret: 27.05.2013