Forbedringer til den kollektive trafik for godt 35 mio. kr.
26.06.2013

Transportministeren har indgået aftale med forligskredsen bag aftalen for bedre og billigere kollektiv trafik, om hvilke af de indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde for Yderpuljen, der tildeles puljemidler.

Der er fra Yderpuljen tildelt midler til projekter, der vil styrke den kollektive trafik i yderområderne. Puljen støtter en række lokale projekter, der fx styrker busbetjeningen i områder, hvor passagergrundlaget ofte er lavt.
Der er givet støtte til 13 projekter på i alt 35,2 mio. kr. Midlerne er bl.a. gået til samspil mellem by- og landdistrikt i Hjørring Kommune, forsøg med højklasset busforbindelse mellem Slagelse, Vemmelev og Korsør og bedre kollektiv trafik i Vordingborg Kommune. FlexDanmark har fået 15, 2 mio. kr. i støtte til den samlede rejse, som forbedrer den kollektive trafik, idet kunderne får et tilbud om en indgang til bestilling og betaling af den samlede rejse.

Næste ansøgningsrunde er 1. februar 2014.
Kontakt
Fuldmægtig
Sine Amelung
Sidst opdateret: 26.06.2013