Forbedringer til den kollektive trafik for godt 93 mio. kr.
21.06.2013

Transportministeren har indgået aftale med forligskredsen bag aftalen om grøn transportpolitik fra januar 2009 om hvilke af de indkomne ansøgninger til 7. og sidste ansøgningsrunde for Fremkommelighedspuljen, der tildeles puljemidler.

Fremkommelighedspuljen støtter projekter, der tiltrækker flere passagerer gennem bl.a. at støtte projekter, der øger bussernes fremkommelighed, og projekter der forbedrer serviceniveauet i den kollektive trafik.

I denne runde udmøntes i alt 93,1 mio. kr. Midlerne i Fremkommelighedspuljen tildeles projekter, der forbedrer bussernes trafikale knudepunkter og letter bussernes vej igennem trafikken.
I denne runde støttes 23projekter, blandt andet gives der støtte til et stort fremkommelighedsprojekt på Frederikssundsvej i Københavns Kommune på 30,3 mio. kr. samt busfremkommelighedstiltag i eksempelvis Næstved, Frederiksberg og Furesø Kommune. Desuden gives der støtte til flere terminalprojekter i eksempelvis Hjørring, Herning og Greve Kommune.

Dette var den sidste ansøgningsrunde i Fremkommelighedspuljen.

Kontakt
Fuldmægtig
Stine Søndergaard Munkshøj
Sidst opdateret: 21.06.2013