Ny rapport om udviklingen i den kollektive trafiksektor
12.06.2013

Trafikstyrelsen har udgivet en ny rapport om udviklingen i den kollektive trafiksektor. Rapporten udgives hvert halve år, hvor der gives en status for den seneste udvikling for passagertakster inden for offentlig servicetrafik med bus og tog og herudover indtægter og passagertal for bustrafikken.

I 2013 udrulles takstnedsættelserne fra ”trafik-milliarden”, som er vedtaget i aftalen om ”Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik” mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Et af tiltagene er, at taksten for lokale rejser uden for myldretid (i såkaldte off peak perioder) nedsættes med ca. 20 pct. Med lokale rejser menes de rejser, som foretages inden for ét såkaldt takstområde.
Som en anden del af aftalen erstattes det midlertidige HyperCard af et permanent Ungdomskort per 1. august 2013. HyperCard har været en stor succes for unge på ungdomsuddannelser og tilbuddene fra HyperCard videreføres med Ungdomskort. Kundekredsen udvides til også at omfatte studerende på videregående uddannelser og 16 til 19-årige, som er uden for uddannelse.
Sidst opdateret: 01.05.2014